På vei heim ijen ette et kafebesøk i går, overhørde ej på radioen, en liten gut som spekulerte i ka "arvesynd" va for noke.....


Han kunne fortelle det at; arvesynd
- va ei arv, noken vart pålagt å arve,
uten å ha rett på å arve det...


Etter å ha flirt litt av dinne lissje guten, i forbauselse over kor fint ordlagde han va, begynte ej sjøl å tenke over, ka egentli arvesynd e for noke....

So ette å ha undersøkt litt sjøl, so fann ej faktisk ut at ej slett ikkje visste ka det va for noke..
Og at dinne lissje guten kanskje ha litt rett i det han sa, kanskje uten å vite det heilt sjøl....

Men ka egentli ARVESYND?

Arvesynda kjem i fra Adam og Eva.

Fordi at dei valgte å vær ulydige mot Gud, å spiste av Kunnskapstreet,
som førte til at dei vart utkasta av edenshage;
he gjort at generasjona ette generasjoner i ettertid,
- alle som er født etter Adam og Eva, he måtte ha leve med ditte.
Alle he måtta ha lede for det som skjedde i historiens begyndelse.....


So i følge ditte, so avskille synda, MENNESKE i fra GUD?
Gud sendte Jesus til å gjenopprette forbindelsen mellom menneske og Gud,
ved at menneske tilber han som sin Herre og Frelsar...

MEN, ka då me ungane våre?

Jesus sa: la alle barna komme til meg.
Guds rike hører barna til.


E barna våre syndefrie?

Barnet arva synden – ubevisst, og det kan ikkje stillas til ansvar for noke det ikkje veit.
So ka tid blir barnet på lik linje med voksne arvesyndige?
Den dagen samvittigheta dømme dei?

-Barnet må være så stort at det kan velge sjøl...

------------------------------------------------------------------

Ette mykje om å men no, so he ej enedli klart å forstå litt, spørsmåle om ka arvesynd e for noke.

------------------------------------------------


Men da over til det som ej egentli skulle ta mej til her....
GULLKORN I FRA BARNEMUNN.....
( å sia oss allereie av inne på ditte me religion......)
De e so mykje rart som kan komme i fra en barnemunn...
Og av å til so må en nesten berre begynde å lure, kar dei henta alt i fra....Barns tanker om religion

- Kona til Gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans: Moses, Jesus og Julenissen.

- Kineserne kommer nok ikke til den vanlige himmelen. Kanskje de kommer til den syvende himmel? Eller til den himmelske freds plass.

- Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud «mannen med ljåen».

- Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen uten grunn.
Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør gulvet til Gud ikke helt tett lenger. Det kan bli et problem.

- Jesus trives veldig godt sammen med Gud. De har veldig mange felles interesser.


Ej e forresten FØDEKLAR no..........!
*kniiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiis......
- ja liksom....

1 comments:

Anna Josefin said...

hehe, godt du fikk klarheit i arvesynda.. :)
gratulere me bebisen forresten!!!